Miercuri – ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș. Care este ORDINEA DE ZI

cj-bun23-1536x1152

Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 31.01.2024, ora 13.00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe de la sediul Consiliului Județean Argeș – Piața Vasile Milea, nr.1, cât și în sistem on – line.

Ordinea de zi:

1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 21.12.2023.

2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 27.12.2023.

3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Judeţean
Argeş din data de 08.01.2024.

4. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Andrei Ionuț.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Călineşti în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Domnești în întreținere datorate anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Dedulești în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Rucăr în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Șuici în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2024.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Argeș pentru anul 2024.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni pentru perioada 2023 – 2024.

13. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bradu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

14. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Rătești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pe anul 2024;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației la Adunarea Regiunilor Europene, pe anul 2024;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, pe anul 2024;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone, pe anul 2024;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației pentru Asociația Directorilor economici și Contabililor din județele din România, pe anul 2024;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, pentru anul 2024.

21. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunuri mobile, respectiv instalații radiologice achiziționate în cadrul POR 2014 – 2020.

22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Recuperare Brădet asupra imobilelor construcții și teren situate în comuna Brăduleț, loc. Brădetu, nr. 73-H, jud. Argeș.

23. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Căpitan Puică Nicolae” Argeș a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții din ,,Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, judeţul Argeș și Pistă continuă pentru biciclete pe DJ 678A, km 42+420 – 49+095 și pe DJ 703H, km 12+924 – 17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari si Șuici, județul Argeș” în “Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitești (DN 67B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237 – 12+337, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, Județul Argeș; Pista pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 – 49+095 si DJ 703H, pe sectorul Km 12+863 – 14+550, L=8.286 Km în comunele Tigveni, Cepari și Șuici, Județul Argeș și pista de biciclete continuă pe DJ 703H pe sectorul Km 14+658 – 17+368, L=2.710 KM în comuna Șuici, Județul Argeș” şi aprobarea Temei de proiectare pentru acest obiectiv de investiţii.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare bază de salvare montană Cota 2000 Transfăgărășan, județul Argeș” – DN7C Transfăgărășan – Cota 2000.

26. Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 679 D, Malu (DJ 679 – km 38+940) – Colțu – Ungheni, km 8+444, L = 12 m, comuna Ungheni, jud. Argeș”.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unitare medie la nivel național aferentă sumei forfetare lunare pentru transportul elevilor care sunt şcolarizați în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existența serviciilor de transport

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în Județul Argeș

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.02.2024.

31. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş începând cu data de 01.02.2024.

32. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Argeș începând cu data de 01.02.2024.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu, pe anul 2024.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 264/28.09.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 206/26.08.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 43.227.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația Secretarilor Generali ai Județelor din România, pe anul 2024;

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației pentru Asociația Arhitecților Șefi de Județe din România, pe anul 2024.

38. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, pe semestrul II 2023.

39. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, pe anul 2023.

Suplimentare ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş începând cu data de 01.02.2024.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș.

Comentează prin Facebook:

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

scroll to top