Casa de Asigurări de Sănătate Argeș începe procesul de contractare parțială a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru 2024

cas-arges-sediu-foto-google

CAS Argeș începe procesul de contractare parțială a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru 2024.

Având in vedere:

Prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu completările și modificările ulterioare
Prevederile G. nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
Prevederile G. nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate
Prevederile Ordinului comun al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare
Prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a PNS curative
În temeiul art. 198 din Anexa 2 la H.G. 521/2023 cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș stabilește termen de contractare pe parcursul lunii aprilie 2024, contractele/actele adiționale urmând a fi întocmite de către CAS Argeș și semnate de către ambele părți până la data de 30.04.2024, pentru următoarele tipuri de asistențe medicale.

Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice,
Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentara,
Asistență cu medicamente in ambulatoriu,
Asistență cu dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu,
Asistența spitalicească,
Programe naționale de sănătate – Subprogramul național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist din cadrul Programului național de sănătate mintală
Procesul de contractare se va desfășura după următorul calendar:

Transmiterea documentelor în vederea contractării: 08-10.04.2024
Verificarea documentelor și anunțarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 18.04.2024, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
Depunerea contestatiilor:19.04.2024, pana la ora 14.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro și la avizierul instituției în data de 22.04.2024
Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 23-30.04.2024
Lista documentelor necesare pentru încheierea actelor adiționale/contractelor, pe domenii de asistenta medicală, precum și formularele tipizate, se pot obține de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se pot regăsi și pe pagina web a institutiei, www.casag.ro.

De asemenea, documentele necesare încheierii contractelor se transmit la adresa secrgen@casag.ro în format electronic, asumate fiecare in parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Comentează prin Facebook:

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

scroll to top